Pārskaitījumu veikt uz:

saņēmējs:  CaTe SIA, reģ. Nr. 44103028931

norēķinu konts SEB bankā:  LV51UNLA0050022248920

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni:  29160705